بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور / کاهش ۱۱ درصدی بودجه برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی: بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور / کاهش ۱۱ درصدی بودجه برنامه‌های کاهش عرضه…

ادامه مطلب بررسی اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور / کاهش ۱۱ درصدی بودجه برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر