اخبار ادامه مطلب

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد دارو‌های جدید جایگزین مواد مخدر برای ترک اعتیاد/تریاک تاثیری در درمان کرونا ندارد

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد تویسرکان منش گفت: استراتژی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که…

ویدئو