اخبار ادامه مطلب

امیدواری به کاهش قاچاق موادمخدر

کاشت خشخاش در افغانستان که قدمتی دیرینه دارد و نیز مرزهای طولانی ایران با این کشور موجب شده است که در چهاردهه اخیر اقدامات جدی…

ویدئو