آن روی سکه‌ی قانون برای مبارزه با قاچاق موادمخدر/شرط عفو قاچاقچیان

اصول حاکم بر قانون و قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان اساس و مشی مقابله با جرم شناخته شده، به همین دلیل برای قاچاقچیان موادمخدر و…

ادامه مطلب آن روی سکه‌ی قانون برای مبارزه با قاچاق موادمخدر/شرط عفو قاچاقچیان

آزادی قلیان

موضوع سِرو قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، مدتی است به چالشی میان مسئولان وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.«قلیان در قهوه…

ادامه مطلب آزادی قلیان