کارنامه آمریکا در افغانستان

هنگامی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد، مقابله با تجارت مواد مخدر افغانستان نه توجیه اولیه و نه تمرکز اصلی تلاش ایالات متحده بود. هروئین افغانستان در مقادیر قابل­ توجه در آن زمان و در حال حاضر به ایالات متحده وارد نمی ­شود. اگرچه از سال ۲۰۰۲ کشت خشخاش تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان برای ایالات متحده، متحدانش و دولت افغانستان، هر چند اولیه نیست، اما یک هدف مهم به شمار می­ رود. سیاست­گذاران به­سرعت به اتفاق نظر رسیدند که تجارت مواد مخدر افغانستان تلاش­ های بازسازی و امنیتی ایالات متحده را تضعیف کرده و از مشروعیت حکومت افغانستان کاسته است. درحالی­که شورشیان به قدرت می ­رسیدند تنش در مناطقـی با سطـوح بالای کشت خشخاش افـزایش می ­یافت، ارتباط بین تجارت مواد مخدر، تامین مالی شورشیان و فساد دولتی منجر به طیفی از برنامه­های مبارزه با مواد مخدر شد. در عین حال کشت خشخاش تریاک عامل اصلی اقتصاد روستایی افغانستان است. این مسئله برای سیاست­گذارانی که به دنبال راهی برای مبارزه با تجارت مواد مخدر بدون تضعیف جوامع روستایی یا برانگیختن آن­ها علیه دولت افغانستان و شرکای بین­ المللی آن بودند، بغرنج بود.

دولت ایالات متحده از سال مالی ۲۰۰۲ تا سال مالی ۲۰۱۷ تقریبا ۸٫۶۲ میلیارد دلار به تلاش­های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده است. این رقم شامل بیش از ۷٫۲۸ ملیارد دلار برای برنامه­ هایی با تمرکز قابل­توجه به مبارزه با مواد مخدر و ۱٫۳۴ میلیارد دلار برای برنامه­هایی که جزء مرتبط با مبارزه با مواد مخدر دارند، بود. (به صفحه ۲۰ نگاه کنید.) با این وجود، تولید و قاچاق مواد مخدر ادامه دارد. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان است و خشخاش تریاک بزرگترین محصول کشاورزی کشور است که ارزش صادراتی آن سالانه در حدود ۱٫۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال­های اخیر برآورد شده ­است. با وجود روند صعودی ارقام کشت و تعداد افغانهایی که به صنعت تریاک متکی هستند، تجارت مواد مخدر در آینده نه­چندان­دور تاثیر قابل­توجهی بر اقتصاد، امنیت و حاکمیت افغانستان خواهد داشت. ضروری است که سیاست­گذاران ایالات متحده بهترین شیوه­ کاهش تاثیر تجارت مواد مخدر بر منافع استراتژیک ایالات متحده در افغانستان را تعیین کنند.

این گزارش درس­آموخته­شده، درس­های مهمی از تجربه مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده در افغانستان از سال ۲۰۰۲ ترسیم می­کند. این درس­ها می­تواند برای اطلاع رسانی و بهبود تلاش­های جاری ایالات متحده در افغانستان استفاده شود، جایی که ایالات متحده احتمالا در سال­های پیش رو درگیر تلاش­های مبارزه با مواد مخـدر و بازسازی خـواهد ماند. ایـن گزارش همچنین توصیـه­های قابـل اجـرا و شاهد – محور فراهم می­کند که می­تواند برنامه­های مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده را در افغانستان و همچنین تلاش­های مشابه در دیگر کشورها را تقویت کند.

این گزارش در زمان انتشارش در سال ۲۰۱۸، برای سیاست ایالات متحده در افغانستان رابطه ویژه­ای دربردارد. با کشت خشخاش افغانستان و رسیدن تولید تریاک به رکوردهای بالا در سال۲۰۱۷، توجه ایالات متحده و جوامع بین­ الملل به چالش­ های مرتبط با مواد مخدر افزایش یافت. مقامات ایالات متحده دوباره بر ارتباط بین تجارت مواد مخدر و شورشیان تمرکز کردند، برای مثال در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، نیروهای ایالات متحده و نیروهای افغان یک مبارزه هوایـی قدغن ­سازی را علیه امکانات «تولید مواد مخدر طالبان» آغاز کردند.

این حملات استفاده قابل ­توجهی را برای قدرت­های جدیدی نشان داد که در استراتژی جنوب آسیا گنجانده شده­ و توسط دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام شد.

به طور گسترده­تر یک استراتژی تجدیدنظرشده ایالات متحده برای مبارزه با مواد مخدر برای افغانستان از آوریل ۲۰۱۸ در حال ایجاد هماهنگی بین ادارات است. تجزیـه و تحلیـل­ها و توصیه ­های این گزارش زمینه و بینش­هایی ارائـه می­دهد که می­ توانند در تصمیم­ گیری­های سیاسی و اجرای تلاش­های جاری ایالات متحده برای مقابله با تجارت مواد مخدر در افغانستان به کار گرفته شوند.

درس­ها و توصیه­های به کشورهای دیگر نیز مربوط هستند که ایالات متحده در آن­جا به دنبال کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است.

ایالات متحده سالانه میلیون­ها دلار در تلاش­های مبارزه با مواد مخدر جهانی هزینه می­کند. مواد مخدر در سال های اخیر، کشورها و مناطق دریافت­کننده بالاترین میزان بودجه افغانستان، کلمبیا، مکزیک، آمریکای مرکزی ، پاکستان، پرو، و حوزه دریای کارائیب بوده­اند. با این وجود، این گزارش براساس تجربه ایالات متحده در افغانستان از اجرای جهانی برخی مداخلات خاص مبارزه با مواد مخدر، حمایت نمی­کند. همانطور که این گزارش نشان می­دهد، استفاده از روش­های مورد استفاده در یک کشور یا منطقه و فرض بر این که آن­ها در جای دیگر کار خواهند کرد، اغلب آسیب­زاست. در عوض عوامل اصلی را که بر موفقیت و یا شکست تلاش­های مبارزه با مواد مخدر تاثیر می­گذارد، و همچنین اصولی که سیاست­گذاران باید در هنگام تصمیم­گیری در مورد برنامه­های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر اجرا کنند، شناسایی می­کنیم.

برای بررسی تلاش ­های مبارزه با مواد مخـدر ایالات متحـده در افغانستان در سال­ هـای۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷، ما این تلاش­ها را به چهار رشته فعالیت تقسیـم می ­کنیم:

اجرای قانون ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر، ریشه­کن­سازی، توسعه جایگزین، و تجهیز حمایت سیاسی افغانستان و ایجاد نهادها.

گزارش ما درباره این موارد بحث می­کند: چگونه دولت ایالات متحده – در درجه اول این گروه ها: وزارت دفاع (DOD) و دولت، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)، و اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) – به تجارت مواد مخدر افغانستان راه یافتند، چگونه تلاش­های مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده در داخل ایالات متحده­ وسیع­تر و تلاش بازسازی بین­المللی، مناسب­تر بودند و چگونه پاسخ ایالات متحده تکامل یافت، و اثربخشی آن پاسخ.