معاون توسعه، پیشگیری و درمان معتادان سازمان بهزیستی :همه چیز درباره مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد/ پذیرش در این مراکز رایگان است

با وجود اینکه به طور میانگین بهبودی معتادان در مراکز درمان اعتیاد حدود ۵ درصد است پیش بینی و ادعای ما این است که از…

ادامه مطلب معاون توسعه، پیشگیری و درمان معتادان سازمان بهزیستی :همه چیز درباره مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد/ پذیرش در این مراکز رایگان است