انتصاب معاون جدید پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور

رییس سازمان بهزیستی کشور ضمن تقدیر از زحمات دکتر فرید براتی سده در حکمی دکتر محسن روشن پژوه را به سمت معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، متن حکم انتصاب به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن روشن پژوه

با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد” منصوب می گردید.

با توجه به وظایف و ماموریت‏های محوله به سازمان بهزیستی بعنوان متولی سلامت اجتماعی کشور و در همین راستا سیاستگذاری، برنامه‏ریزی و اجرای فعالیت‏های اثربخش مبتنی بر شواهد علمی در پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد و نقش خطیر سازمان بهزیستی بعنوان پیشرو در عرصه طراحی و تدوین الگوهای نوین مداخلات تخصصی در این زمینه، انتظار دارم تمامی توان خویش را جهت نیل به اهداف ذیل به کار گیرید:

۱- سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی موثر در حوزه‏های مختلف کاهش تقاضای مواد اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد.

۲- اولویت‏دهی به امر پیشگیری از مصرف مواد با تاکید بر اقدامات اجتماع محور در محیط‏های مختلف شهری روستایی، آموزشی و شغلی. 

۳- ارتقاء برنامه‏های درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد با استفاده از شیوه‏های نوین و فناوری‏های روزآمد.

۴- دسترس‏پذیر کردن و فراهم‏آوری خدمات درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد در سراسر کشور.

۵- هماهنگی و تعامل مطلوب با سایر دستگاه‏های فعال در حوزه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان اعتیاد در سطح کشور. 

۶- ارائه اطلاعات صحیح و مشاوره‏های روانشناختی به موقع و کارآمد به گروه‏های هدف از طریق خط ملی اعتیاد بعنوان یکی از راهبردهای اصلی در پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی و اعتیاد مبتنی بر الگوهای کمک‏رسانی.

۷- آموزش، ارتقاء دانش و مهارت‏های فنی کارشناسان و توسعه مطالعات و پژوهش‏های بنیادی و کاربردی و بهره گیری از دانش نوین و تجارب موفق بین‏المللی.

۸- تقویت سازوکارهای حساس‏سازی، آگاه‏سازی، طراحی برنامه‏ها و کارزار رسانه‏ای با هدف ارتقاء سطح دانش آحاد جامعه، توسعه مشارکت‏های مردمی و همیاری سازمان‏های مردم نهاد.

۹- پیگیری و نظارت مستمر به فعالیت مراکز جامع درمان و بازتوانی معتادین. 

        توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند منان مسئلت می‏نمایم. 

دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور