منو

شنبه, 10 اسفند 1398 - Sat 02 29 2020

A+ A A-

طرح جامع درمان سوء مصرف مواد

همانگونه که تغییر اصول ، اهداف و استراتژی زیان آور است ، ثابت بودن تاکتیک ها و شیوه های عملیاتی و اجرایی نیز آسیب زا و خطر آفرین خواهند بود .

 

پیش نویس شماتیک طزح درمان چند ساختاری سوء مصزف مواد