منو

شنبه, 10 اسفند 1398 - Sat 02 29 2020

A+ A A-

مقالات علمی

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معتادان به زندگی در گرم‌خانه‌ها علاقه‌ای دارند؟ نوشته شده توسط مدیر علمی 110
مرکز اقامتی درمان و بازتوانی کودکان معتاد در ایران، گزارش یک مطالعه آزمایشی نوشته شده توسط مدیر علمی 115
پيمايش خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان تهران نوشته شده توسط مدیر علمی 156
بررسی علل مرگ و میر معتادان تحت درمان در مراکز اقامتی درمان اعتیادتحت نظارت سازمان بهزیستی نوشته شده توسط مدیر علمی 138
اقتصاد مواد مخدر نوشته شده توسط مدیر علمی 1523
ترجمه مبانی نظري و رویکرد هاي اجرایی اپیدمولوژي اعتیاد نوشته شده توسط مدیر علمی 2971
علل گرایش به اعتیاد نوشته شده توسط مدیر علمی 1695
مددکاری اجتماعی کار با معتادان نوشته شده توسط مدیر علمی 1736
پیشگیری و کنترل پدیده اعتیاد و ارائه راهکارها با رویکرد مدیریت شهری نوشته شده توسط مدیر علمی 1659