منو

چهارشنبه, 30 مهر 1399 - Wed 10 21 2020

A+ A A-

بنیاد بهسا

رویکرد منطقی و هوشمندانه به تحقق اهداف رویکرد اجتماعی کردن برنامه های ملی مهار و کنترل اعتیاد در کشور ضرورتا باید معطوف به مشارکت های داوطلبانه مردمی و شبکه های اجتماعی باشد و پیش نیاز اجتماعی کردن ، نهادینه سازی و فرهنگ سازی عمومی است . اعتقاد بر این است که سازمان های مردم نهاد می توانند نقش موثری در نهادینه کردن مشارکت های مردمی در حوزه های پیشگیری ، درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی داشته باشند.

با عنایت به گسترش و توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد طی چند سال اخیر در حوزه های پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ، شاید بتوان گفت که در سازماندهی و بسیج امکانات و استفاده مطلوب از همه منابع و ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمان های مردم نهاد مبتنی بر ضرورت و نیاز امروز جامعه در ارتباط با مسئله اعتیاد و موادمخدر، گام موثر و قابل قبولی در راستای تحقق اهداف برداشته نشده است .

از موانع جدی در سازماندهی و بسیج امکانات و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد ، عملکرد سلیقه ای ، تمرکزگرایی و بخشی نگری در برخورد و ارتباط با سازمان های مردم نهاد می باشد. بدیهی است ، نوع و شیوه برخورد با سازمان های مردم نهاد بشکل سلیقه ای و گزینشی ، گذشته از اینکه بخشی از منابع و ظرفیت های مردمی فرصت حضور جدی و مشارکت فعالانه را پیدا نخواهند کرد بلکه ، زمینه بدبینی و دیوار بی اعتمادی را نسبت به عملکرد سلیقه ای در توزیع عادلانه منابع ، فرصت ها و امکانات بوجود خواهد آورد.

در واقع عرصه فعالیت سازمان های مردم نهاد باید از بخشی نگری و اعمال سلایق شخصی و انحصارگرایی و برخوردهای گزینشی که از موانع جدی در امر گسترش و توسعه مشارکت های مردمی محسوب می شود ، بدور باشد .

به اعتقاد ما عمده ترین گزینه مطلوب برای بهره مندی از ظرفیت و فرصت و توان سازمان های مردم نهاد ، تکیه بر ظرفیت و توانمندی کلیه سازمان های مردم نهاد آنهم بشکل متوازن و غیر انحصاری و بر پایه میزان انگیزش، تعهد و تخصص و ظرفیت آنان می باشد.

سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد و موادمخدر با مشکلات درون سازمانی نیز مواجه هستند که لزوم توجه به توانمندسازی این سازمان ها را ضروری میسازد.  ازجمله این مشکلات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

   

 - ارتباط ناکافی با قشرهای مخاطب

- به کارگیری مدیریت غیر مشارکتی و قائم بفرد که باعث انفعال اعضا میشود

- نداشتن برنامه ریزی بلند مدت

- نبود دسترسی به اطلاعات

- نداشتن مرکز تجمع ثابت

- نبود ارتباط فعال بین سایر سازمان های مردم نهاد

- فقدان کارگاه های آموزش مدیریت

- نبودن نظام پایش فعالیت های این سازمان ها

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید