منو

پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Thu 07 09 2020

A+ A A-

پیام ما - پیام های پیشگیری از سوء مصرف

هيچگاه به تبليغات سوء قاچاقچيان در خصوص مواد روانگردان مبني بر اينكه اعتياد اور نيستند، شادي آورند و حافظه را تقويت ميكنند توجه نكنيد.
• نوجوان عزيز: مصرف موادمخدر و روانگردانها را حتي يكبار هم تجربه نكن !
• آيا ميدانيد: آسيبهاي مغزي ناشي از مصرف مواد صنعتي و شيميايي همچون شيشـه جبـرانناپـذير است؟
• والدين گرامي: درباره اعتياد و خطرهاي آن آموزشهاي لازم را كسب آنگـاه صـريح و بـي پـرده بـا نوجوان خود متناسب با سن تقويمي، شخصيتي و عقلي او حرف بزنيد.
• اعتياد پشت در خانه ماست، فرزند ما نيز در معرض خطر است. در اين باره بيشتر فكر كنيد.
• گفته يك معتاد: اصلاً فكر نمي كردم با يكبار مصرف مواد به وضعيت نابسامان شخصـيتي،اجتماعي و
اقتصادي برسم.
• موادمخدر و روانگردانها با نامهاي مختلف و در اماكن متفاوت به اشخاص عرضه ميشـود. هوشـيار باشيم!
• والدين گرامي: تا اين لحظه براي پيشگيري از اعتياد فرزندان خود چه برنامههايي را انجام دادهايد؟
• به خاطر بسپاريم : مصرف نكردن مواد بسيار آسانتر از ترك آن است.
• والدين گرامي: بسياري از نوجوانان اعتياد را در منزل دوستانشان آغاز نمودهانـد. آيـا فكـر كـردهايـد.
فرزند شما اكنون كجاست؟ چهكار ميكند و با چه كسي است؟
• اغلب معتادان مواد را نخستين بار در جمع دوستان مصرف كردهاند؟ دوستان فرزندانتان را بشناسيد.

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید