منو

پنج شنبه, 08 آبان 1399 - Thu 10 29 2020

A+ A A-

الگوی درمانی و بازتوانی جامع مدار

طرحی ابتکاری و خلاقانه از جامعه پاک
" الگوی درمانی و بازتوانی جامع مدار"

 

 


🔹رویکرد کلی الگوی درمانی و بازتوانی جامع مدار مبتنی بر پیگیری مستمر و پیوسته درمان با هدف مانایی درمان و کاهش خطر عود است که فرآیند درمان بر روی یک پیوستار درمانی از سم زدایی تا تثبیت پرهیزکامل طراحی و اجرا می شود.
🔹با استناد بر تجارب بدست آمده از بکارگیری و استفاده از انواع روش های درمان معتادان طی چندین سال گذشته باید اذعان داشت از هیچ روش یا مدل درمان اعتیاد بشکل واحد و در یک ساختار درمانی نمی توان انتظار داشت که درمان فرد معتاد را بشکل جامع و کاملا موفق که منجر به پرهیز کامل فرد از مصرف شود ، انجام دهد.
🔹در واقع چگونه و مبتنی بر کدام شواهد علمی و تجربی باید انتظار داشت صفر تا صد درمان و بازتوانی یکنفر معتاد از طریق یک ساختار درمانی انجام پذیرد.
🔹 الگوی درمانی و بازتوانی جامع مدار از نظر ساختاری و مدیریتی و کارکردی دارای یک ساختار و کارکرد و مدیریت مستقل ، جداگانه و کاملا متفاوت از ساختار مرکز درمانی است . ما نام این ساختار را "مرکز مدیریت و مراقبت درمان افراد با اختلال مصرف مواد" تعریف کرده ایم.
🔹در واقع از طریق "مرکز مدیریت و مراقبت درمان افراد با اختلال مصرف مواد" فرد معتاد توسط تیم درمان مستقر در این مرکز متشکل از پزشک - روانشناس - مددکار اجتماعی- مددیارهمتا مورد پذیرش ، ارزیابی و غربالگری قرار می گیرد و با انتخاب یک روش درمان مناسب بشکل تکدوزی به مراکز درمانی اعم از درمان سرپایی ، اقامتی کوتاه مدت یا بلند مدت ارجاع داده می شود. مدیریت درمان فرد درمانجو حین درمان در مرکز و پیگیری بعد از خروج از مرکز از جنبه مداخلات درمانی اعم از مداخلات روانی ، مددکاری ، حرفه آموزی ، خانواده درمانی ، حمایتی و غیره با نظارت و تشخیص "مرکز مدیریت و مراقبت درمان افراد با اختلال مصرف مواد" انجام می پذیرد. اجرای موفق یک پیوستار درمان جامع از شروع تا پایان درمان ، یعنی از سم زدایی تا بازتوانی و بازگشت به اجتماع و خانواده از توان و عهده یک مرکز درمانی تحت هر نام و عنوانی که باشد ، خارج است.
🔹عموما و طی سال های اخیر مسئولین امر میانگین نرخ مانایی درمان اعتیاد را در کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گزارش کرده اند ، گذشته از صحت علمی تعیین نرخ مانایی درمان اعتیاد در کشور ، در واقع الگوی درمانی و بازتوانی جامع مدار میانگین نرخ مانایی آن باید نسبت به میانگین اعلام شده افزایش جشمگیر داشته باشد تا بتوانیم ادعا کنیم الگوی درمانی و بازتوانی جامع مدار نسبت به دیگر روش های درمان اعتیاد در کشور از نظر هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی موفق تر عمل کرده است.


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید