منو

چهارشنبه, 30 مهر 1399 - Wed 10 21 2020

A+ A A-

استراتژی و سیاست ها

موضوع و محور هاي فعاليتي 

v     برنامه هاي  اطلاع رساني و آگاه سازي

v     تهيه و تدوين بروشور، پوستر، كتابچه هاي اطلاع رساني براي عموم جامعه

v     طراحي و نصب تراكت و تابلوهاي اطلاع رساني در مكان هاي خاص

v     تهيه و تدوين فيلم و تيزرهاي اطلاع رساني براي  راديو و تلويزيون

v     تهيه و تدوين سي دي براي ويديوكلوپ ها

v     تهيه و تدوين مقاله و مصاحبه هاي اطلاع رساني در روزنامه ها و محلات استاني و كشوري.

v     برگزاري سمينارها و همايش هاي فصلي و ماهانه و موردي در سطح شهرهاي بزرگ.

v     اطلاع رساني در گروه هاي در معرض خطر و يا رفتار هاي پر خطر نسبت به راه هكارهاي محافظتي .

v     انجام برنامه هاي اطلاع رساني در پايانه هاي كشور براي رانندگان اتوبوس و كاميون.

v     انجام برنامه هاي اطلاع رساني براي محلات با ميزان بالاي آسيب پذيري.

v     انجام برنامه هاي اطلاع رساني براي زندانيان.

v     انجام برنامه هاي اطلاع رساني براي خانواده هاي افراد مبتلا به اعتياد.

v     اجراي برنامه هاي اطلاع رساني براي كارخانجات و موسسات و ارگان هايي كه درخواست اجراي برنامه دارند.

v     انجام برنامه هاي اطلاع رساني از طريقPeer Education

v     اطلاع رساني از طريق مراكز سيارMobil Center

 

 

برنامه هاي آموزشي

v     تهيه متون و محتواي آموزشي در زمينه پيشگيري

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پزشكان و يا افراد با تحصيلات عاليه.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي داوطلبان عمومي جامعه.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي افراد در معرض آسيب.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي خانواده معتادان با رفتار هاي پر خطر.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پادگان ها و مراكز سرباز خانه ها.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان خوابگاه هاي دانشجويي.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي زندانيان در زندان ها.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي خانواده زندانيان.

v     برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي زندانيان آزاد شده.

 

 

برنامه هاي ارتباطي و نشست هاي مشترك

v     ارتباط با موسسات و ارگان هاي دولتي و غير دولتي و بين المللي.

v     انجام برنامه هاي دوره اي با نيروي انتظامي

v     انجام برنامه هاي دوره اي با وزارت بهداشت

v     انجام برنامه هاي دوره اي با سازمان بهزيستي.

v     شركت در كميته هاي استاني در زمينه اعتياد و كاهش آسيب.

v     نشست مشترك با موسسه هاي مرتبط با اعتياد  و كاهش آسيب.

v     ارتباط با پزشكان و فعالان بخش هاي دولتي و خصوصي و درمانگاه هاي اعتياد و كلينيك متادون ها.

v     انجام برنامه هاي دوره اي با دادگاه ها – دادسراها – قضات و ادارات تابعه مرتبط با اعتياد.

v     انجام برنامه هاي دوره اي با مسئولين زندان هاي مرتبط با اعتياد.

v     انجام برنامه هاي فرابخشي با دستگاه هاي مرتبط با پيشگيري – درمان و كاهش آسيب.

v     انجام برنامه هاي دوره اي با كميته امداد امام خميني در خصوص انجام اقدامات حمايتي از دانش آموزان وابسته به والدين معتاد.

 

 

برنامه هاي درماني و بازتواني و كاهش آسيب

v     ارائه برنامه هاي كاهش مصرف موادمخدر در  خصوص معتادان مزمن.

v     ارائه برنامه هاي كاهش آسيب موادمخدر در خانواده معتادان.

v     جلب افراد مبتلا به بيماري اعتياد در خصوص اقدام به درمان

v     ارائه برنامه هاي بازپروري اجتماعي اقامتي و نيمه اقامتي

v     ارائه برنامه هاي درمانی تخصصی در كلينيك هاي اعتیاد

v     ارائه برنامه هاي گروه درماني.

v     ارائه برنامه هاي مشاوره اي و حمايتي رواني.

v     ارائه برنامه هاي  بازپروري بلند مدت

v      ارائه برنامه هاي  بازپروري ويژه پرسنل ادارات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي

v      ارائه خدمات در خصوص بيماري هاي همراه  در معتادان

v     ارائه سرويس هاي بهداشتي و آموزشي در مراكز استراحتDrop In Center

v      ارائه سرويس هاي بهداشتي و آموزشي خيابانيOutreach Teams

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید