منو

چهارشنبه, 30 مهر 1399 - Wed 10 21 2020

A+ A A-

اهداف

چشم انداز

1  -  نجات معتادان از اعتياد به مواداعتياد آور .

2 -  كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از اعتياد

3 –  مهار و كنترل اعتياد در كشور .

 

هدف كلي

1 – رويكرد عام : آگاه سازي اجتماعي و پيشگيري از وابستگي به مواد اعتيادآور

2 – رويكرد خاص : درمان – توانبخشي و  كاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد

 

كليات 

* تلاش در راستاي عزم ملي در مقابله با معضل اعتياد و موادمخدر و ارتقاء سلامت جامعه با مهار اعتياد و كاهش تقاضاي موادمخدر.

* تلاش در جهت كمك به ارتقاء سطح آگاهي و دانش جامعه در حساسيت ادراك شده و وخامت ادراك شده و تقويت مباني فرهنگي و ارزشي و ديني جامعه در قبح و تنفر نسبت به اعتياد و موادمخدر .

* تلاش در جهت كمك به توسعه همكاري سازمان هاي غير دولتي فعال در حوزه كاهش تقاضاي موادمخدر و تبادل اطلاعات و تجربيات و توليد آثار علمي در زمينه ارتقاء سطح كمي و كيفي برونداد ها و فعاليت هاي خدماتي سازمان هاي غير دولتي.

* تلاش جهت بوجود آوردن زمينه هاي تغيير و تحول در معتادان و بازگشت آنان به اجتماع به عنوان شهروندان سالم جسمي- رواني – اجتماعي و معنوي.

* تلاش در جهت آگاه سازي اجتماعي در راستاي تغيير فرهنگ و باور هاي ناسالم در رابطه با اعتياد و موادمخدر و تقويت باور هاي سالم.

 

اهداف كمي 

* ايجاد زمينه مشاركت هاي دولتي و مردمي جهت آگاه سازي، پيشگيري و تعديل صدمات اعتياد به خانواده و اجتماع.

* ارايه طرح و برنامه هاي حمايتي و كمك رساني به معتادان طيف هاي مختلف اجتماعي،معتادان خياباني، دانشجويان، پرسنل موسسات، سازمان ها ، كارخانجات ، كارگاه ها و زندانيان.

* انتقال تجربه و روش هاي كمكي و حمايتي  به افراد حقيقي و حقوقي علاقمند جهت الگو برداري و فعاليت در عرصه مقابله با اعتياد در كشور.

* مشاركت و همكاري با سازمان هاي غير دولتي، نهادهاي مردمي و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بويژه اعتياد و ايدز.

* انجام فعاليت هاي فرهنگي، هنري، تبليغي و اجتماعي در راستاي اهداف.

* مطالعات و تحقيقات پيرامون موضوعات متناسب با اهداف.

* برقراري ارتباط و توجيه و همراه سازي چهره هاي اثر گذار علمي،فرهنگي و مذهبي.

* استفاده از وجاهت، موقعيت شغلي و اجتماعي جهت جذب تسهيلات، كمك ها و فراهم ساختن زمينه هاي پشتيباني و آموزش.

* تهيه و توليد آرم، سرود، نشانه ها و عناوين.

* شناخت و معرفي فرصت هاي هرز رونده و بيكار و تبديل به انرژي و استعداد هاي مثبت.

* ايجاد بانك اطلاعات و طبقه بندي اسناد ومدارك در جهت فعاليت هاي آماري، تحقيقاتي و پژوهشي در خصوص همه گيرشناسي – آسيب شناسي و روش شناسي اعتياد در كشور.

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید